BETALINGSLØSNINGER BOMVEIER

 

Norgesbom blir ny leverandør av kamerabommer

 

Fritzøe Skoger vil fra 1/5-2022 skifte leverandør for kamerabommer på våre veier. Dette gjelder Raubergveien, Sørmyrveien og Breivannsveien. Vi vil i tillegg sette opp tilsvarende løsning for Svartangveien fra både Borgen og Styrvold. Endringen for Svartangveien medfører at denne veien blir åpnet som gjennomfartsvei i sommersesongen.

 

De som har aktive årskort hos vår forrige leverandør, Onepark, vil få kreditert hele perioden etter 1/5-2022.

 

Årskort kan bestilles på www.youpark.no

 

Etter 1.mai 2022, vil også enkeltpassering kunne betales via www.youpark.no

Grunneiere med avtale om fri kjøring kan også registrere seg på www.youpark.no
 

Satser:

Enkeltpassering kr 75,-

Årskort enkeltvei kr 1 000,-

Felles årskort alle veier kr 1500,-


 

FRITZØE SKOGERS BILVEIER


Deler av Fritzøe Skogers bilveinett er åpent for ferdsel mot betaling.

 

Dette gjelder følgende strekninger:

HELE ÅRET: 
Breivannsveien (Sandåveien) til Viddaseter

SOMMER:

Sørmyrveien til Langlidalen parkering

Raubergveien mellom Grorud i Siljan og Løvås i Lardal (gjennomkjøring)

Svartangenveien, mellom Borgen og Styrvold

Grønliveien

              

VINTER:

Parkering på Viddaseter 

Parkering på Løvås

Parkering på Sørmyrveien ved Velenekrysset.

Det er kun veien til Breivann/Viddaseter, veien opp til vinterparkering på Løvås og veien fram til vinterparkering i Velenekrysset på Sørmyrveien som vinterbrøytes. Øvrige veier stenges når snøen kommer, og åpnes etter teleløsning om våren.

Fritzøe Skogers øvrige veinett er stengt for allmenn ferdsel. - Til irritasjon for noen og til glede for mange som setter pris på å ferdes med sykkel og til fots langs veier med liten eller ingen biltrafikk.