top of page

BETALINGSLØSNINGER BOMVEIER

 

Norgesbom er ny leverandør av kamerabommer

 

Fritzøe Skoger benytter Norgesbom som leverandør for kamerabommer på våre veier. Dette gjelder Raubergveien, Sørmyrveien, Breivannsveien og Svartangveien fra Borgen og Styrvold. Svartangveien er åpnet som gjennomfartsvei i sommersesongen.

Årskort kan bestilles på www.youpark.no

 

Enkeltpassering kunne betales via www.youpark.no

Grunneiere med avtale om fri kjøring kan også registrere seg på www.youpark.no
 

Satser:

Enkeltpassering kr 75,-

Årskort enkeltvei kr 1 000,-

Felles årskort alle veier kr 1500,-


 

FRITZØE SKOGERS BILVEIER


Deler av Fritzøe Skogers bilveinett er åpent for ferdsel mot betaling.

 

Dette gjelder følgende strekninger:

HELE ÅRET: 
Breivannsveien (Sandåveien) til Viddaseter

SOMMER:

Sørmyrveien til Langlidalen parkering

Svartangenveien, mellom Borgen og Styrvold

Grønliveien

              

VINTER:

Parkering på Viddaseter. 

Parkering på Sørmyrveien ved Velenekrysset.

Parkering langs Raubergveien på anviste P Plasser.

Det er kun veien til Breivann/Viddaseter, veien fram til vinterparkering i Velenekrysset på Sørmyrveien og Raubergveien som vinterbrøytes. Raubergveien stenges i teleløsning på våren. 

Øvrige veier stenges når snøen kommer, og åpnes etter teleløsning om våren.

Fritzøe Skogers øvrige veinett er stengt for allmenn ferdsel. - Til irritasjon for noen og til glede for mange som setter pris på å ferdes med sykkel og til fots langs veier med liten eller ingen biltrafikk.

bottom of page