top of page

BETALINGSLØSNINGER BOMVEIER

 

Norgesbom er ny leverandør av kamerabommer

 

Fritzøe Skoger gikk fra 1/5-2022 over til Norgesbom som leverandør for kamerabommer på våre veier. Dette gjelder Raubergveien, Sørmyrveien, Breivannsveien og Svartangveien fra Borgen og Styrvold. Svartangveien blir åpnet som gjennomfartsvei i sommersesongen.

Årskort kan bestilles på www.youpark.no

 

Enkeltpassering kunne betales via www.youpark.no

Grunneiere med avtale om fri kjøring kan også registrere seg på www.youpark.no
 

Satser:

Enkeltpassering kr 75,-

Årskort enkeltvei kr 1 000,-

Felles årskort alle veier kr 1500,-


 

FRITZØE SKOGERS BILVEIER


Deler av Fritzøe Skogers bilveinett er åpent for ferdsel mot betaling.

 

Dette gjelder følgende strekninger:

HELE ÅRET: 
Breivannsveien (Sandåveien) til Viddaseter

SOMMER:

Sørmyrveien til Langlidalen parkering

Svartangenveien, mellom Borgen og Styrvold

Grønliveien

              

VINTER:

Parkering på Viddaseter. 

Parkering på Sørmyrveien ved Velenekrysset.

Parkering langs Raubergveien på anviste P Plasser.

Det er kun veien til Breivann/Viddaseter, veien fram til vinterparkering i Velenekrysset på Sørmyrveien og Raubergveien som vinterbrøytes. Raubergveien stenges i teleløsning på våren. 

Øvrige veier stenges når snøen kommer, og åpnes etter teleløsning om våren.

Fritzøe Skogers øvrige veinett er stengt for allmenn ferdsel. - Til irritasjon for noen og til glede for mange som setter pris på å ferdes med sykkel og til fots langs veier med liten eller ingen biltrafikk.

bottom of page