FRITZØE SKOGER

Industriveien 24

3748 SILJAN

© 2019 by Fritzøe Skoger

BETALINGSLØSNINGER BOMVEIER

Breivannveien

Årskort og enkeltpasseringer betales på ONEPARKs nettsider

Øvrige betalingsveier

 

Betales gjennom inatur via linkene under.

Raubergveien (Bergandammen)

Raubergveien (Nordsvingen Grorud)

Borgen-Svartangen 

Sørmyrveien


Enkeltpassering (kr 75,-) kjøpes med sms ved bomkassene.
Årskort (kr 1 000,-) gjelder for alle veiene over. 


På Sørmyrveien (Løkka) og Raubergveien (Grorud) er det også mulig å betale med giro (kr 100,-)  da Telia har begrenset dekning i området.  Det er også mulig å betale enkeltpassering ved i klikke på en av linkene over.
 

FRITZØE SKOGERS BILVEIER


Deler av Fritzøe Skogers bilveinett er åpent for ferdsel mot betaling.

 

Dette gjelder følgende strekninger:

HELE ÅRET: 
Breivannsveien (Sandåveien) til Viddaseter

SOMMER:

Sørmyrveien til Langlidalen parkering

Raubergveien mellom Grorud i Siljan og Løvås i Lardal (gjennomkjøring)

Svartangenveien, fra ski-anlegget i Borgen til Svartangen

Grønliveien

              

VINTER:

Parkering på Viddaseter 

Parkering på Løvås

Det er kun veien til Breivann/Viddaseter og veien opp til vinterparkering på Løvås som vinterbrøytes. Øvrige veier stenges når snøen kommer, og åpnes etter teleløsning om våren.

Fritzøe Skogers øvrige veinett er stengt for allmenn ferdsel. - Til irritasjon for noen og til glede for mange som setter pris på å ferdes med sykkel og til fots langs veier med liten eller ingen biltrafikk.