BETALINGSLØSNINGER BOMVEIER


Breivannveien, Sørmyrveien, Raubergveien

 

For Sørmyrveien og Raubergveien og Breivannsveien er det betalingsløsning fra OnePark.

 

Kjøp av årskort gjøres på One Parks hjemmeside: https://onepark.no/bomveier/

Betaling av enkeltpassering gjøres her: https://autopay.io/

 

Satser:

Enkeltpassering kr 75,-

Årskort enkeltvei kr 1 000,-

Felles årskort alle veier kr 1500,-

Borgen-Svartangen (Svartangenveien)

 

Betales gjennom inatur via linkene under.

Borgen-Svartangen 


Enkeltpassering (kr 75,-) kjøpes med sms ved bomkassen.
Årskort (kr 1 000,-)

 

Felles årskort for Breivannsveien, Sørmyrveien og Raubergveien gjelder også for Svartangenveien. Kopi av kvittering må legges synlig. 
 

FRITZØE SKOGERS BILVEIER


Deler av Fritzøe Skogers bilveinett er åpent for ferdsel mot betaling.

 

Dette gjelder følgende strekninger:

HELE ÅRET: 
Breivannsveien (Sandåveien) til Viddaseter

SOMMER:

Sørmyrveien til Langlidalen parkering

Raubergveien mellom Grorud i Siljan og Løvås i Lardal (gjennomkjøring)

Svartangenveien, fra ski-anlegget i Borgen til Svartangen

Grønliveien

              

VINTER:

Parkering på Viddaseter 

Parkering på Løvås

Parkering på Sørmyrveien ved Velenekrysset.

Det er kun veien til Breivann/Viddaseter, veien opp til vinterparkering på Løvås og veien fram til vinterparkering i Velenekrysset på Sørmyrveien som vinterbrøytes. Øvrige veier stenges når snøen kommer, og åpnes etter teleløsning om våren.

Fritzøe Skogers øvrige veinett er stengt for allmenn ferdsel. - Til irritasjon for noen og til glede for mange som setter pris på å ferdes med sykkel og til fots langs veier med liten eller ingen biltrafikk.