top of page
Image by Daniel Peters

 FRITZØE SKOGER

  • 734 000 dekar

  • 457 000 dekar produktiv skog

  • 70 mil skogsbilvei

  • Avvirker ca 130 000 kubikkmeter tømmer årlig

  • Planter om lag 600 000 planter årlig

  • Utfører ungskogpleie på om lag 4000 dekar årlig.

SKOGBRUK

Fritzøe Skoger oppfyller markedets krav til bærekraftig skogbruk ved sitt sertifiseringsprogram. Dette er i dag en forutsetning for avsetning av tømmeret. 

Fritzøe Skoger har siden år 2000 vært deltaker i en gruppesertifisering i Norsk Skogsertifisering basert på ISO 14001 og Levende Skog standard. Fritzøe Skoger er i tillegg FSC®-sertifisert (FSC®-C103857) fra slutten av april 2013 gjennom Nortømmers gruppesertifisering. Levende Skogs standard omtales som Norsk PEFC skogstandard. Denne finnes også i en engelsk utgave.

 

Landskapsplanen beskriver eiendommen, og hvordan denne forvaltes.

bottom of page