top of page
Fishing rod wheel closeup, man fishing w

FISKE

FISKE

 

I Fritzøe Skoger finnes svært gode muligheter til godt fiske.


FELLES FISKEKORT LARVIK-SKRIM

 

En rekke samarbeidende fiskeforeninger gir 
deg muligheten til innlandsfiske i mer en 200 vann!

Kjøp felles fiskekort på Inatur.no

SØRMYROMRÅDET


Eksklusivt fiske på ørret.
 

 • Meget godt ørretfiske tilbys i flere mindre og større vann.  Se kart for området

 • Fiske tillatt med flue, sluk, spinner og Wobbler, 5-fisk bag

 • Begrenset antall døgnkort

Fiskekort kjøpes på YX Siljan. Det finnes også et begrenset antall nøkler til utleie.

Last ned kart over Sørmyrfisket i PDF format her: 

Fiskeutstyr

SAMARBEIDENDE FISKEFORENINGER


 

Omholtfjellet Fiskerlag

Larviksmarka Fluefiskerforening

Siljan Jeger- og Fiskerforening

Lardal Jeger- og Fiskerforening

Svartåakomitéen

Hedrum Jeger- og Fiskerforening

Venstøpskogen Grunneierlag

Øverbøtjern Grunneierlag

Skien Jeger- og Fiskerforening

Porsgrunn Jeger- og Fiskerforening

Sandefjord Jeger- og Fiskeforening

Fritzøe Skoger
 

FISKEREGLER

Fiskeregler gjeldende for vann tilknyttet felles fiskekort

Det er kun tillatt å fiske med maksimalt 2 stenger/håndsnører fra land eller is.

Fiske er tillatt hele året.

 

SPESIELLE REGLER

I følgende vann er det tillatt å fiske fra båt uten motor/bellyboat:
 

Siljuvannet Lardal JF

Svartangen Lardal JF

Store Bråkolltjern Lardal JF

Åsvann Larvikmarkas Fluefiskeforening

Fagervann Larvikmarkas Fluefiskeforening

Heivann Skien JF

Heivann Svartåakomiteen

Svartangen Siljan JF

Lakssjø Siljan JF

Gorningen Siljan JF

Vannebuvann Siljan JF

Sporevann Siljan JF


Alle vannene markert med Fritzøe Skoger, Sandefjord JF og 
Venstøpskogen Fiskerlag på felles fiskekortkart.

 I de ovennevnte vann er også oterfiske tillatt.

I følgende vann er kun fluefiske tillatt:

 • Hallingsdalstjønn
   

 I følgende vann er det minstemål for ørret:

 • Hallingsdalstjønn - 30 cm

 

 

ANDRE REGLER​

 • Kvittering for betalt kort må medbringes under fiske
   

 • Båter/kanoer kan kun fortøyes/legges på land i maksimalt 2 døgn (friluftsloven). Henlagte farkoster vil bli konfiskert
   

 • For å unngå spredning av sykdommer og parasitter må alt utstyr være tørt før det benyttes i nytt vassdrag
   

 • Det er forbudt å tenne bål i perioden 15. april - 15. september
   

 • I perioden 1. april - 20. august skal hunder holdes i bånd
   

 • Ulovlig fiske og overtredelse av reglene kan lede til eksklusjon fra fiskerforeninger og/eller anmeldelse


bottom of page