top of page

Fritzøe Skoger går sammen med AT Skog inn som eiere i selskapet Trekraft AS

 

Trekraft ble stiftet høsten 2019, og har produksjonsanlegg på Bjelland i Lindesnes kommune, og på Hønefoss i Ringerike kommune.

 

Forretningsidéen er storskala og industriell produksjon av biobaserte fyringsprodukter basert på kortreiste råvarer, og som et alternativ til importert ved og briketter. Produksjonen er i dag både briketter og tradisjonell fyringsved. På kundesiden har Trekraft leveranseavtaler med store butikk-kjeder.

 

Vår inntreden i selskapet bygger på behovet for relokalisering fra Treklyngen i Hønefoss og etablering av vedproduksjon i Telemark og i Vestfold, som vil bidra til verdiskaping basert på lokalt og regionalt tømmer og vedvirke.

 

For Fritzøe Skoger er det viktig at dette styrker markedet for virke og at regionen får økt nærings-aktivitet og flere arbeidsplasser ved videreutvikling av tradisjonell skogsindustri.

 

For ytterligere informasjon – se trekraft.no eller klikk på link under.

 

Frisk kapital sikrer videre vekst - Trekraft : Trekraft

bottom of page