Quiet Forest

AKTUELT

Disse veiene åpnes etter teleløsning i løpet av mai:

Sørmyveien

 

Åpner 20.mai

Raubergveien (Grorud – Løvås) 

Åpnet 13.mai:

Svartangveien Nord (Borgen – Svartangen)

 

--

 

Vi minner om at det er stor skogbrannfare og at det er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark

 

 

Ny leverandør kamerabommer:

Fritzøe Skoger skiftet fra 1/5 leverandør av kamerabommer på våre veier. Dette gjelder Raubergveien, Sørmyrveien og Breivannsveien. Vi vil i tillegg sette opp tilsvarende løsning for Svartangveien fra både Borgen (Svartangveien Nord) og Styrvold (Svartangveien Sør).  Endringen for Svartangveien medfører at denne veien blir åpnet som gjennomfartsvei i sommersesongen.

 

Alle som i dag har aktive årskort hos vår forrige leverandør, Onepark, vil få kreditert hele perioden etter 1/5-2022.

 

Nye årskort og betaling av enkeltpassering gjøres via fra 1/5 på www.youpark.no

 

Grunneiere med avtale om fri kjøring kan også registrere seg her.

 

Nytt låssystem:

I 2021-22 skifter vi låser på vårt skogsbilveinett. Dagens system er 30 år gammelt og modent for utskiftning. Eksisterende kunder og brukere som fortsatt har grunnlag for tilgang, vil få tilsendt nye nøkler. Låser byttes først når alle brukere av en vei har fått nye nøkler.

For spørsmål vedrørende låsbytte, ta kontakt med Kjartan Sjulstad

--

SKOGBRANNFARE

Vi minner om at det er stor 

skogbrannfare.  

Det er generelt bålforbud fra 15. april

til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og  utmark

Brannfare2.png

 FRITZØE SKOGER

  • 615 000 dekar

  • 430 000 dekar produktiv skog

  • 65 mil skogsbilvei

  • Avvirker ca 100 000 kubikkmeter tømmer årlig

  • Planter om lag 450 000 planter årlig

  • Utfører ungskogpleie på om lag 4000 dekar årlig.