Quiet Forest

AKTUELT

Nytt låssystem:

I august skal alle gamle låser skiftes. 

Dagens system er 30 år gammelt og modent for utskiftning. Eksisterende kunder og brukere som fortsatt har grunnlag for tilgang, vil få tilsendt nye nøkler. Låser byttes først når alle brukere av en vei har fått nye nøkler.

For spørsmål vedrørende låsbytte, ta kontakt med Gudmund Botnevik

Vi minner om at det er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark

 

Norgesbom er ny leverandør kamerabommer i 2022.

Årskort og betaling av enkeltpassering gjøres på www.youpark.no

 

Skogeiere med avtale om fri kjøring kan også registrere seg her.

 

--

SKOGBRANNFARE

Vi minner om at det er stor 

skogbrannfare.  

Det er generelt bålforbud fra 15. april

til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og  utmark

Brannfare2.png

 FRITZØE SKOGER

  • 615 000 dekar

  • 430 000 dekar produktiv skog

  • 65 mil skogsbilvei

  • Avvirker ca 100 000 kubikkmeter tømmer årlig

  • Planter om lag 450 000 planter årlig

  • Utfører ungskogpleie på om lag 4000 dekar årlig.