Quiet Forest

AKTUELT

Vinterstenging av veier:

Sørmyveien vinterstenges 23.12. Vinterparkering i Velenekrysset.

Raubergveien (Grorud – Løvås) vinterstenges 23.12. Vinterparkering i Løvåskrysset. 

Borgen – Svartangen vinterstenges 23.12.

Storviltjakt:

Oppgjørsskjema for årets storviltjakt ligger nå ute og skal fylles ut etter endt jakt. Skjema finner du nederst på denne siden.

Raubergveien mellom Løvås og Grorud vil kommende vinter bli holdt brøytet og stengt. Grunnen er tømmerdrifter på grunn av toppbrekk etter forrige vinters herjinger og vår interne trafikk forbundet med dette. Trolig vil Raubergveien bli holdt vinterbrøytet i årene som kommer.

 

Fritzøe Skoger ser derfor på alternative tilbud til ski- og turglade brukere av eiendommen sammen med våre samarbeidspartnere Vindfjellsamarbeidet, Svarstad IL og LOT.

 

Et tilbud som vil komme er ny tilkomst fra Mykle/Veleneveien til Vindfjellsamarbeidets løyper i nordre del  av løypenettet. Videre vil vi se på muligheten for en tidlig løype om forholdene tillater det i området Viddaseter.

 

Vi håper uansett at det store tilbudet av løyper på eiendommen er til glede for alle brukere og at alle får en fin ski-vinter på Fritzøe Skogers arealer.

Oversikt over Vindfjellsamarbeidets løypenett finner du her: Løypnett

 

Nytt låssystem:

I 2021-22 skifter vi låser på vårt skogsbilveinett. Dagens system er 30 år gammelt og modent for utskiftning. Eksisterende kunder og brukere som fortsatt har grunnlag for tilgang, vil få tilsendt nye nøkler. Låser byttes først når alle brukere av en vei har fått nye nøkler.

For spørsmål vedrørende låsbytte, ta kontakt med Kjartan Sjulstad

 

Korona og Fritzøe Skoger:

Vårt kontor i Siljan er i hovedsak stengt for besøkende. 

Vi ber om at det tas kontakt via epost og telefon.

Vi minner samtidig brukere av eiendommen om å følge myndighetenes smitteråd. Infoplakater er satt opp flere steder på eiendommen. Link til plakat her.

--

Betaling bomveier: 

Enkeltpasseringer betales her: https://autopay.io/

 FRITZØE SKOGER

  • 615 000 dekar

  • 430 000 dekar produktiv skog

  • 65 mil skogsbilvei

  • Avvirker ca 100 000 kubikkmeter tømmer årlig

  • Planter om lag 450 000 planter årlig

  • Utfører ungskogpleie på om lag 4000 dekar årlig.

VEDTØMMER

Er du interessert i kjøp av  vedtømmer:

Klikk her for informasjon