Quiet Forest

AKTUELT

FRITZØE SKOGER KJØPER SKOGEIENDOMMER I SKIEN OG BAMBLE
Michael Stang Treschow styrker sin satsning på skogsdrift og kjøper gjennom selskapet Fritzøe Skoger, to eiendommer på til sammen 34.000 dekar i Skien og Bamble. Nærheten til selskapets øvrige eiendommer gir grunnlag for god forvaltning og effektiv drift.

Les mer her: Pressemelding

 

 

Nytt låssystem:

I august skal alle gamle låser skiftes. 

Dagens system er 30 år gammelt og modent for utskiftning. Eksisterende kunder og brukere som fortsatt har grunnlag for tilgang, vil få tilsendt nye nøkler. Låser byttes først når alle brukere av en vei har fått nye nøkler.

For spørsmål vedrørende låsbytte, ta kontakt med Gudmund Botnevik

Vi minner om at det er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark

 

Norgesbom er ny leverandør kamerabommer i 2022.

Årskort og betaling av enkeltpassering gjøres på www.youpark.no

 

Skogeiere med avtale om fri kjøring kan også registrere seg her.

 

--

 FRITZØE SKOGER

  • 615 000 dekar

  • 430 000 dekar produktiv skog

  • 65 mil skogsbilvei

  • Avvirker ca 100 000 kubikkmeter tømmer årlig

  • Planter om lag 450 000 planter årlig

  • Utfører ungskogpleie på om lag 4000 dekar årlig.

BESTILLE ELGKJØTT

Bestilling elgkjøtt 2022

Det nærmer seg høst og vi tar imot bestillinger av elgkjøtt.

Kjøtt leveres i 15 kg pakker, samt hele og halve dyr

VEDTØMMER

Er du interessert i å kjøpe vedtømmer ? Vi er dessverre utsolgt for bjørk, men har noe hardved, blandingsved og tørrgran for salg.

For mer info, klikk her:

                          VEDTØMMER 2022