FRITZØE SKOGER

Industriveien 24

3748 SILJAN

© 2019 by Fritzøe Skoger

AKTUELT

Disse veiene vinterstenges 29.11.

·         Sørmyrveien

·         Raubergveien mellom Grorud og Løvås

·         Svartangenveien fra Borgen til Svartangen

​​

Breivannsveien er vinteråpen.

Raubergveien opp til Løvås parkering er vinteråpen.

 FRITZØE SKOGER

  • 615 000 dekar

  • 430 000 dekar produktiv skog

  • 65 mil skogsbilvei

  • Avvirker årlig 70-80 000 kubikk meter tømmer

  • Planter om lag 350 000 planter årlig

  • Utfører ungskogpleie på om lag 3000 dekar