FRITZØE SKOGER

Industriveien 24

3748 SILJAN

© 2019 by Fritzøe Skoger

AKTUELT

Kontoret er stengt:

Vårt kontor i Siljan er stengt for besøkende. 

Vi ber om at det tas kontakt via epost inntil videre. 

Bilveier og teleløsning:

Vi har nå begynt å stenge bilveier på grunn av teleløsning. Veiene åpner igjen etter teleløsning i mai -juni

Stenging av Trollsvannsveien:

Brua før Trollsvann parkering skal renoveres i uke 16-18 og vil derfor være stengt for trafikk i denne perioden.

Økende skogbrannfare:

Vi minner om økende skogbrannfare. 

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, DSB har følgende melding ute:

"Vi oppfordrer folk til å vise ekstra aktsomhet når de er i skog og mark. Ikke tenn opp bål og ikke driv med bråte- og vernebrenning. Som følge av Korona-situasjonen må brann- og redningsvesenet nå prioritere de viktigste oppgavene de har"

 FRITZØE SKOGER

  • 615 000 dekar

  • 430 000 dekar produktiv skog

  • 65 mil skogsbilvei

  • Avvirker årlig 70-80 000 kubikk tømmer

  • Planter om lag 350 000 planter årlig

  • Utfører ungskogpleie på om lag 3000 dekar