AKTUELT

Åpning av veier etter teleløsning:

Vi har startet åpning av veier på søndre del av eiendommen. 

Per 12.mai er det fortsatt en del snø igjen i høyden. Vi planlegger å åpne strekningen Borgen Svartangen fredag 21.mai. Raubergveien og Sørmyrveien åpner tidligst 1.juni.

 

Nytt låssystem:

Vi vil denne våren skifte låser på vårt skogsbilveinett. Dagens system er 30 år gammelt og modent for utskiftning. Eksisterende kunder og brukere som fortsatt har grunnlag for tilgang, vil få tilsendt nye nøkler. Låser byttes først når alle brukere av en vei har fått nye nøkler.

For spørsmål vedrørende låsbytte, ta kontakt med Kjartan Sjulstad

 

Bålforbud:

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Opprusting av brua på Heia, Sandefjord:

Brua inn mot Heisetra skal rustes opp og vil være stengt for trafikk i perioden fra mandag 3.mai og i ca 4 uker. 

Korona og Fritzøe Skoger:

Vårt kontor i Siljan er stengt for besøkende. 

Vi ber om at det tas kontakt via epost inntil videre. 

Vi minner samtidig brukere av eiendommen om å følge myndighetenes smitteråd. Infoplakater er satt opp flere steder på eiendommen. Link til plakat her.

--

Betaling bomveier: 

Enkeltpasseringer betales her: https://autopay.io/

 FRITZØE SKOGER

  • 615 000 dekar

  • 430 000 dekar produktiv skog

  • 65 mil skogsbilvei

  • Avvirker årlig 70-80 000 kubikk tømmer

  • Planter om lag 350 000 planter årlig

  • Utfører ungskogpleie på om lag 3000 dekar

VEDTØMMER

Er du interessert i kjøp av  vedtømmer:

Klikk her for informasjon

Brannfare2.png