FRITZØE SKOGER

Industriveien 24

3748 SILJAN

© 2019 by Fritzøe Skoger

AKTUELT

Det nærmer seg vinter.
Følg Vindfjellsamarbeidets føremelding her:

www.vindfjellsamarbeidet.no

Vi starter opp hogst i Lauveseter-område i uke 33. Hogstområdene skiltes og vi ber turgåere og syklister holde god avstand til hogstmaskiner og tømmerbiler av hensyn til egen sikkerhet.

ELGKJØTT

Fritzøe Skoger tar nå imot bestilling av elgkjøtt.

Klikk her for mer informasjon

 FRITZØE SKOGER

  • 615 000 dekar

  • 430 000 dekar produktiv skog

  • 65 mil skogsbilvei

  • Avvirker årlig 70-80 000 kubikk meter tømmer

  • Planter om lag 350 000 planter årlig

  • Utfører ungskogpleie på om lag 3000 dekar