top of page
Quiet Forest
Kjartan1.jpg

 Totalareal på 734 000 Dekar 

AKTUELT

Veier per 22.mai:

De fleste av veiene sør på eiendommen er nå åpna etter teleløsning.  

 

Raubergveien fra Løvås til Grorud og Sørmyrveien fra Løkka til Almlidbommen åpnes fredag 26.mai.

 

Svartangveien Nord fra Borgen åpna 17.mai. 

Norgesbom er ny leverandør kamerabommer i 2022.

Årskort og betaling av enkeltpassering gjøres på www.youpark.no

 

 

Beste skogbrukskandidat NMBU:

Vi gratulerer Celina med Bollerøds legat fra NMBU. Dette blei delt ut på Ås i begynnelse av mars.  

Godt leverte masteroppgaver:

Fritzøe Skoger gratulerer Celina og Gudmund med velfortjente skogpriser for godt leverte masteroppgaver.

Som arbeidsgivere og kolleger er vi stolte over prestasjonene og gleder oss med prisvinnerne.

Fornybar energi:   

Treschow-Fritzøe følger nøye debatten som pågår om kraftbehov i regionen med utgangspunkt i kraftpriser og framtidig behov for energi i Grenlandsområdet og Vestfold.  

Treschow – Fritzøe satser på bærekraftige investeringer innen fornybar energi i det grønne skiftet gjennom virksomhetsområdene Fritzøe Skoger og Fritzøe Energi .

Fritzøe Skoger har nylig ervervet 34 tusen dekar skog i Skien og Bamble.

Fritzøe Energi har konkrete planer om ekspansjon innen fjernvarme med konsesjon i Larvik og oppgradering av kraftstasjonen i Farriselven.

Treschow - Fritzøe prioriterer på kort sikt å bygge nødvendig kompetanse innenfor sol - og vindkraft samt hybridløsninger før vi tar stilling til eventuelle investeringer og forretningsmodeller.

I slike saker vil vi søke et nært samarbeid med aktuelle kommuner og øvrige interessentgrupper slik at prosessene blir så gode og inkluderende som mulig.

Ny trebru åpna i Siljan:

Fritzøe Skoger satser på økt trebruk og har nylig ferdigstilt en ny trebru på en av våre skogsbilveier i Siljan. Se hva Statsforvalteren sier om prosjektet

her: Ny trebru i Siljan

Fritzøe Skoger kjøper skogeiendommer:
Michael Stang Treschow styrker sin satsning på skogsdrift og kjøper gjennom selskapet Fritzøe Skoger, to eiendommer på til sammen 34.000 dekar i Skien og Bamble. Nærheten til selskapets øvrige eiendommer gir grunnlag for god forvaltning og effektiv drift.

Les mer her: Pressemelding

 

Nytt låssystem:

I august 2022 ble alle gamle låser skiftet. 

Det gamle systemet var 30 år gammelt og modent for utskiftning. Eksisterende kunder og brukere som fortsatt har grunnlag for tilgang, har fått tilsendt nye nøkler. 

For spørsmål vedrørende låsbytte, ta kontakt med Gudmund Botnevik

--

bottom of page