AKTUELT

Korona og Fritzøe Skoger:

Vårt kontor i Siljan er stengt for besøkende. 

Vi ber om at det tas kontakt via epost inntil videre. 

Vi minner samtidig brukere av eiendommen om å følge myndighetenes smitteråd. Infoplakater er satt opp flere steder på eiendommen. Link til plakat her.

Fritzøe Skoger AS:

Fritzøe Skoger blir fra 1.juli aksjeselskap. Informasjon sendt til våre samarbeidspartere finnes her.

Bilveier:

Sørmyrveien og Raubergveien har fått ny betalingsløsning.  Løsningen er levert av OnePark og er av samme type som for Breivannsveien. 

 

Kjøp av årskort gjøres på One Parks hjemmeside: https://onepark.no/bomveier/

Betaling av enkeltpassering gjøres her: https://autopay.io/

 SKOGBRANNFARE

Vi minner om at det fra 15.april til 15.september er generelt bålforbud. 

Fritzøe Skoger følger råd fra brannvesenet og tillater ikke bål eller ild i perioder der skogbrannfaren er stor. 

Uvettig bruk av ild i skog og mark på Fritzøe Skogers grunn vil anmeldes. 

 FRITZØE SKOGER

  • 615 000 dekar

  • 430 000 dekar produktiv skog

  • 65 mil skogsbilvei

  • Avvirker årlig 70-80 000 kubikk tømmer

  • Planter om lag 350 000 planter årlig

  • Utfører ungskogpleie på om lag 3000 dekar

FRITZØE SKOGER

Industriveien 24

3748 SILJAN

© 2019 by Fritzøe Skoger