AKTUELT

Teleløsning:

I forbindelse med teleløsning vil endel av skogbilveinettet være stengt for trafikk i en periode på våren. 

Opprusting av brua på Heia, Sandefjord:

Brua inn mot Heisetra skal rustes opp og vil være stengt for trafikk i perioder våren 2021. 

Korona og Fritzøe Skoger:

Vårt kontor i Siljan er stengt for besøkende. 

Vi ber om at det tas kontakt via epost inntil videre. 

Vi minner samtidig brukere av eiendommen om å følge myndighetenes smitteråd. Infoplakater er satt opp flere steder på eiendommen. Link til plakat her.

--

Betaling bomveier: 

Enkeltpasseringer betales her: https://autopay.io/

 FRITZØE SKOGER

 • 615 000 dekar

 • 430 000 dekar produktiv skog

 • 65 mil skogsbilvei

 • Avvirker årlig 70-80 000 kubikk tømmer

 • Planter om lag 350 000 planter årlig

 • Utfører ungskogpleie på om lag 3000 dekar

VEDTØMMER

Er du interessert i kjøp av  vedtømmer:

Klikk her for informasjon

VINDFJELLSAMARBEIDET

Føremelding fra Vindfjellsamarbeidet finner du her:  

https://www.vindfjellsamarbeidet.no/

Det er i helgene stor utfart til våre skiløyper. I visse perioder på lørdager og søndager er det så mange biler at det kan oppstå fulle parkeringer, kødannelse og tilkjørende som må snu.

For at parkeringen kan utnyttes og foregå på en best mulig måte er det viktig at alle besøkende:

 • Kjører helt innerst på alle parkeringsløpene og fyller opp ledige plasser innerst

 • Parkerer i fiskebeinsmønster og ikke på langs av parkeringsarealene

 • Parkerer så tett som mulig

 • Følger instruksjoner og info på skilter og anvisninger fra eventuelle parkeringsvakter

 • Tar hensyn til andre og kjører og parkerer hensynsfullt og forsiktig

 • Ikke hindrer annen trafikk

 • Ikke parkerer langs innfartsveien og der det er skiltet med parkering forbudt

 • Ikke parkerer der løypene krysser veien

FRITZØE SKOGER AS

Industriveien 24

3748 SILJAN

Org nr 922965404

© 2019 by Fritzøe Skoger